Generelle handelsbetingelser
for Renzen.dk

 1. Indledning
  Ved at benytte Renzen.dk, som drives af Renzen, accepterer du de generelle forretningsbetingelser (“Vilkårene”), der gælder for dit samspil med os gennem vores platform (“Platformen”). Renzen.dk tilbyder en online markedsplads, der forbinder brugere for at facilitere rengøringstjenester i overensstemmelse med zen-filosofien. Brugere, der tilbyder rengøringstjenester, er her benævnt som “Zenmestre”, mens modtagerne af disse tjenester er “Kunder”. Både Zenmestre og Kunder benævnes samlet som “Brugere”. Zenmestre kan være selvstændige freelancere, der følger vores fastsatte priser eller ansatte under Renzen afhængigt af deres kontraktmæssige status.

 2.  Drift af Platformen
  Renzen, CVR nr. [indsæt CVR-nummer], beliggende på [indsæt adresse], er ansvarlig for driften af Renzen.dk og kan kontaktes via email: support@renzen.dk.

 3. Tjenester
  Renzen.dk faciliterer en platform for booking af rengøringstjenester, hvor Zenmestre og Kunder kan mødes og aftale tjenester direkte. Renzen er ikke arbejdsgiver for freelance Zenmestre og påtager sig ikke ansvar som sådan. Alle tjenester leveret gennem platformen er dækket af passende forsikring for at beskytte både Kunder og Zenmestre mod eventuelle skader.

 4. Brug af Platformen
  For at bruge tjenesterne tilbudt på Renzen.dk skal du oprette en brugerkonto og acceptere Vilkårene. Du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst disse betingelser ved din registrering (bestilling af ydelse). Hvis du ikke kan acceptere Vilkårene, kan du ikke registrere dig som Bruger på platformen. Renzen forbeholder sig retten til at ændre Vilkårene efter behov.

 5. Betalinger
  Renzen samarbejder med betalingssystemet Stripe, der garanterer en sikker håndtering af dine penge. Det aftalte beløb reserveres på dit betalingskort inden tjenesten udføres og trækkes fra din konto, efter udførelsen af tjenesten. Beløbet reserveres for at sikre at der er dækning til betaling af ydelsen.

  Hos Renzen prioriterer vi sikkerheden for dine betalings- og personoplysninger højt. Vi anvender moderne sikkerhedsteknologier og følger gældende lovgivning for at beskytte dine data.

  Vi kan dog ikke garantere 100% sikkerhed. Skulle der ske et brud i vores sikkerhedsforanstaltninger, og dine oplysninger bliver kompromitteret, fralægger vi os ethvert ansvar for eventuelle skader. Du accepterer med disse vilkår at holde Renzen skadesløs for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af et sikkerhedsbrud.

  Vi bruger tredjepartstjenester til at behandle betalingsoplysninger. Disse tjenester er nøje udvalgt og lever op til høje sikkerhedsstandarder. For yderligere information om vores betalingsudbydere og sikkerhedsforanstaltninger, kan du kontakte vores support på support@renzen.dk.

  Vi anbefaler, at du tager dine egne forholdsregler for at beskytte dine oplysninger. Brug et stærkt password til din Renzen konto, vær forsigtig med at klikke på links i e-mails fra ukendte afsendere, og del aldrig dine betalingsoplysninger med andre.

  Vi arbejder løbende på at forbedre vores sikkerhedsforanstaltninger. Vi opdaterer løbende vores systemer med de nyeste sikkerhedsopdateringer, og vi overvåger vores systemer for mistænkelig aktivitet.

  Ved at vælge frekvensrengøring accepteres, at betalingen automatisk trækkes efter hver udført ydelse, fx hver uge eller hver anden uge, alt efter den aftalte frekvens af bookinger.

 6. Afbestilling og Ændringer
  Som Kunde kan du afbestille eller ændre en aftalt tjeneste via din brugerprofil på Renzen.dk. Afbestillinger eller ændringer bør foretages senest 24 timer før den aftalte tid for tjenesten for at undgå afbestillingsgebyrer. Zenmestre har mulighed for at eftergive disse gebyrer under visse omstændigheder.

 7. Forsikring og Ansvar
  Vi har fået sammensat en forsikringsløsning, der sikrer økonomisk tryghed, til både brugeren der bestiller en rengøringsopgave og til Zenmestre, der udfører rengøringsopgaven. Alle tjenester udført via Renzen.dk er dækket af forsikring, der sikrer både Kunder og Zenmestre mod potentielle skader under udførelsen af tjenesten. Renzen er ikke ansvarlig for handlinger eller udeladelser foretaget af Zenmestre, men vil facilitere en løsning i tilfælde af tvister. Der er en selvrisiko på 600 kr. pr. skade, der anmeldes. Ved accept af disse handelsbetingelser, accepteres også betingelserne for forsikringen.

 8. Privatliv og Datahåndtering
  Renzen respekterer dit privatliv. Alle personoplysninger indsamlet via platformen behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning og vores privatlivspolitik, som du kan tilgå på Renzen.dk. Vi deler ikke dine oplysninger med tredjeparter til markedsføringsformål uden dit udtrykkelige samtykke. Men, for at du kan anvende og gør brug af tjenesterne leveret via Renzen.dk, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer og e-mailadresse.

 9. Ændring af Vilkår
  Renzen forbeholder sig retten til at ændre disse Vilkår og vil informere Brugere om sådanne ændringer via Renzen.dk eller email. Ved fortsat brug af platformen efter ændringer træder i kraft, accepterer du de ændrede Vilkår.

 10. Reklamation:
  For at fremme et godt samarbejde mellem Zenmestre og kunder, anbefaler vi, at eventuelle klager over leverede tjenester sendes hurtigst muligt (senest 24 timer efter Ydelsen er leveret) via e-mail til support@renzen.dk, gerne med billeder og en beskrivelse af problemet. Renzen er ikke forpligtet til at tilbyde kompensation for reklamationer, men vi vil altid bestræbe os på at assistere og finde en tilfredsstillende løsning på eventuelle problemer, der måtte opstå. Modtager vi ikke din reklamation rettidigt, anser vi for opgaven er udført tilfredstillende og du mister retten til at påberåbe dig eventuelle mangler.

 11. Force majure og ansvar:
  Alle parter accepterer, at specielle og ekstreme omstændigheder vil kunne lede til, at ydelsen ikke kan udføres. De vil dog blive udført så snart det lader sig gøre. Hos Renzen er vi forpligtet til at sikre, at alle opgaver udføres tilfredsstillende. Vi forstår, at der kan opstå situationer, hvor en kunde ikke er tilfreds med den leverede service. I disse tilfælde vil vi gøre vores bedste for at finde en løsning, der er tilfredsstillende for både kunden og Zenmesteren.


11.1 Hvis du som kunde ikke er tilfreds med en udført opgave:

   • Kontakt Zenmesteren direkte og forsøg at finde en løsning i fællesskab.
   • Hvis I ikke kan finde en løsning på egen hånd, kan du kontakte Renzen Support via email på support@renzen.dk.

Vi vil undersøge sagen og forsøge at mægle en løsning mellem dig og Zenmesteren.

11.2 Hvis det ikke lykkes at finde en mindelig løsning:

   • Renzen vil i sidste ende sørge for, at situationen bliver løst. 

Vi forbeholder os dog retten til at træffe den endelige afgørelse i sagen.

11.3 Ansvarsbegrænsninger:

Renzen er under ingen omstændigheder ansvarlig for Zenmesteren’s eventuelle misligholdelse af sine forpligtelser over for kunden

11.4 Generelt ansvar:

Renzen påtager sig ikke ansvar for eventuelle indirekte tab eller sekundære skader, der opstår for kunder, Zenmestre, eller tredjeparter som følge af brugen af Renzen.dk. Disse tab kan inkludere, men er ikke begrænset til, mistede forretningsmuligheder, fortjenestetab, tab af goodwill, og datatab. I tilfælde af en tvist er Renzens maksimale økonomiske ansvar begrænset til et samlet beløb på 10.000 kr.

11.5 Kundens ansvar:

Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for og skal bære omkostningerne for at have de nødvendige rengøringsmaterialer- samt artikler for at en Zenmester kan udføre sit job optimalt, inklusive til fremtidige rengøringer. 

Vores ydelser må ikke anvendes såfremt Kunden udbyder tjenester i direkte konkurrence med Renzen. Kunden er forpligtet til at underrette Renzen, hvis dette er tilfældet, og omgående ophøre med at anvende vores ydelser.

12. Forsikring:

  • For at give dig yderligere tryghed har vi tegnet en omfattende forsikring, der dækker eventuelle skader, der måtte opstå i forbindelse med en rengøring udført af en Zenmester fra vores platform.


   12.1 Hvad dækker forsikringen?

   Forsikringen dækker skader på:

   • Din ejendom, herunder møbler, inventar, gulve og vægge.
   • Personlige ejendele, der befinder sig i din bolig under rengøringen.
   • Tredjemands ejendele, der befinder sig i din bolig under rengøringen.

12.2 Hvad er ikke dækket af forsikringen?

Forsikringen dækker ikke skader på:

   • Skader, der er forårsaget af forsømmelse eller grov uagtsomhed fra din side.
   • Skader, der er forårsaget af tyveri eller indbrud.
   • Skader, der er forårsaget af naturkatastrofer, såsom brand, oversvømmelse eller storm.
Vi håber, at du aldrig oplever en skade i forbindelse med en rengøring udført af en Zenmester fra Renzen. Men hvis det sker, kan du være sikker på, at du er dækket af vores forsikring.
 

13. Skat:
Det er en afgørende betingelse for brugen af Renzen.dk, at man svarer den skat man er forpligtet til, som Zenmester. Det er hver enkelt Zenmesters ansvar at håndtere dette korrekt i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Vi tilbyder dog hjælp til vores Zenmestre: Vi guider alle Zenmestre til, hvordan man korrekt indberetter til SKAT da vi stiller relevant information og ressourcer til rådighed på vores platform. Vi forbeholder os retten til at ekskludere Zenmestre fra platformen, hvis de ikke overholder gældende skatte- og momsregler. Vi mener, at det er vigtigt at opretholde et retfærdigt og ansvarligt miljø for alle brugere af Renzen.

14. Ugyldighedsklausul:
Hvis det skulle vise sig, at en bestemmelse i disse vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil den pågældende bestemmelse blive fjernet fra vilkårene. De øvrige bestemmelser vil fortsat være gældende og i kraft.

15. Lovvalg og værneting:
Aftalen, herunder disse vilkår, er undergivet dansk ret. Eventuelle tvister skal afgøres af de danske domstole.

16. Renzen.dk:
CVR nr. XXXXX
Adresse: XXXXX
E-mail: support@renzen.dk

RENZEN

Renzen er Danmarks nye rengøringsportal. Vi har integreret zen-filosofien, der skaber ro og harmoni i dit hjem. Vores rengøring sikrer ikke kun et rent hjem, men fremmer også balance og velvære. Lad os bringe zen ind i din hverdag.

#renzen #rengøring #zen #hjem #ro #harmoni #balance #kundetilfredshed

 

Dowload vores app

Kommer snart

Kommer snart

Bedøm os på:

Bedøm os på: